ขั้นตอนที่ 1 แยกส่วน GUPDATE.GCD ออกเป้น 2 ส่วน boot.bin และ fw_all.bin

ไฟล์ GUPDATE.GCD ข้างในมี 2 ส่วน boot กับ fw

ใช้โปรแกรม unp2.exe แตกทีละส่วน ด้วยคำสั่ง

unp2 offset check fileIn fileOut

วิธีหา offset ของ boot ใช้ hex editor หาค่า hex ของ 08 00 00 FF จากต้นไฟล์ (เน้นนะ จากต้นไฟล์) ของ GUPDATE.GCD จะพบว่าทุกไฟล์จะอยู่ที่ตำแหน่ง 1021 (hex) เสมอ คำสั่งจึงเป็น
C:>unp2.exe 1021 0008 GUPDATE.GCD boot.bin

วิธีหา offset ของ fw ใช้ hex editor หาค่า hex ของ BD 02 00 FF จากต้นไฟล์ (เน้นนะ จากต้นไฟล์) ของ GUPDATE.GCD แล้วเอาตำแหน่งที่ค้นได้ใส่ลงไป จาก GUPDATE.GCD ของ Nuvi 255W TWN v2.70

จะได้ค่าเป็น 8726B (ดูรูปที่แนบ) คำสั่งจึงเป็น
C:>unp2.exe 8726B 02BD GUPDATE.GCD fw_all.bin

ขั้นตอนที่ 2 แก้ไข boot.bin และ/หรือ fw_all.bin (ถ้าไม่มีการแก้ไข ก็ให้ข้ามขั้นตอนนี้)

ในกรณีที่ทำภาษาไทย หรือ จะสร้าง Service firmware จะต้องมีการแก้ไขบางส่วนใน boot.bin และ/หรือ fw_all.bin
ถ้ามีการแก้ไข fw_all.bin จะต้องมีการแก้ใข checksum ด้วย (byte สุดท้ายของไฟล์)

ขั้นตอนที่ 3 รวม boot.bin และ fw_all.bin เป็น out.RGN

ใช้โปรแกรม merge105.exe ด้วยคำสั่ง
C:>merge105.exe boot.bin fw_all.bin out.rgn

ท่านก็จะได้ out.RGN ตามต้องการ

1. ชื่อ firmware
ที่ ใช้กับโปรแกรม updater.exe ปกติจะมีชื่อ xxxx0100yyyy.RGN xxxx คือ HWID ส่วน yyyy คือ version เช่น 082701000260.RGN จะหมายความว่า firmware v2.60 นี้ใช้กับ HWID=827
HWID คืออะไร มันคือตัวเลขบอกรุ่น และประเทศ เช่น Nuvi205W US จะมี HWID แตกต่างจากของ Nuvi205W TWN หรือประเทศอื่นๆ เช่น

082701000260.RGN ใช้กับ HWID=827 (US)
093201000260.RGN ใช้กับ HWID=932 (TWN)

ความ เข้าใจโดยทั่วไปเข้าใจว่า ชื่อไฟล์เป็นประตูทางเข้า ดังนั้น ถ้าต้องการใช้ firmware ของ TWN มาใช้กับเครื่อง US เขาก็ทำง่ายๆ โดยการ
093201000260.RGN ---Rename----> 082701000260.RGN แล้วใช้โปรแกรม Updater.exe

2. firmware ที่ใช้แปลงเพศ เป็นอย่างไร
ใน ตัว .RGN จะมี HWID ฝังอยู่ และจะมีการตรวจสอบกับเครื่อง ว่าตรงกันหรือไม่ ลองคิดดูว่าเอา firmware Colorado ใช้กับ Nuvi แล้วจะเป็นอย่างไร

ดัง นั้น คนที่ทำ .RGN ที่ใช้แปลงเพศ จะต้องบอกด้วยว่าต้องการแปลงให้ใช้กับ HWID อะไร เช่นบอกว่า firmare Nuvi 205W (HWID=827) แปลงเป็น Nuvi 205W (TWN) ถ้าไม่บอกอะไร คุณก็อนุมานได้แล้วว่าน่าเชื่อถือได้แค่ไหน เพราะ firmware มันจะใช้ได้กับ HWID เดียวเท่านั้น

3. แล้วจะหา firmware .RGN ได้จากไหน
ต้อง สร้างขึ้นมาเองครับ ที่เชื่อถือได้ก็เป็นที่ GPSPassion.com ผมได้ตรวจสอบ firmware ที่เขาแก้ไข ตรงกับของพวกเราที่ SM ทำ แต่เป็นเพียงส่วนเดียว คือเขายังแก้ไม่หมด