ระยะทางที่แสดงบนตารางเป็นระยะทางโดยประมาณ
เริ่มจากมองหาจังหวัด "ต้นทาง" และ "ปลายทาง"
ตัวเลขระทางจะแสดงอยู่ใน "ช่องตัดกัน "
(แนวตั้งและแนวนอนของตาราง ทั้ง 2 ฝั่ง)
ลองโปรแกรม Cash Organizer 2008 แทนโปรแกรม SPB Finance เดิม ในการจดบันทึกบัญชี

โอยย..เห็นกราฟแล้วปวดหัว เมื่อไหร่จะลดเน้ออออ เดือนนี้ได้แค่ 38,xxx.- บาท เอง