ระยะทางที่แสดงบนตารางเป็นระยะทางโดยประมาณ
เริ่มจากมองหาจังหวัด "ต้นทาง" และ "ปลายทาง"
ตัวเลขระทางจะแสดงอยู่ใน "ช่องตัดกัน "
(แนวตั้งและแนวนอนของตาราง ทั้ง 2 ฝั่ง)

0 ความคิดเห็น

Post a Comment